TURNIEJ MŁODYCH MISTRZÓW  (TURNIEJ KLUBOWY)

ORGANIZATOR:

EMPI Klub Karate Gminy Dopiewo

PATRONAT:

Gmina Dopiewo

Polska Unia Karate

CEL ZAWODÓW

Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach Popularyzacja karate WKF wśród dzieci i młodzieży

Promocja Miasta i Gminy Dopiewo poprzez sport.

TERMIN I MIEJSCE

05.12.2020 /sobota/ godz. 12.00 Hala Sportowa  62-070 Dopiewo, ul. Polna 1a

 

WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH

Posiadanie badań lekarskich i ubezpieczenia od NNW

Posiadanie legitymacji szkolnej lub budo-pass

Uiszczenie opłaty startowej

Zawodnicy startujący w kata powinni posiadać stopień min. 9,1 Rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy

Posiadanie aktualnych licencji klubowych PUK

PROGRAM ZAWODÓW

Od godziny 9.30 przyjmowanie wpłat tylko od kierowników ekip, kontrola dokumentów w biurze zawodów

Godz. 10:00 – 10:15 odprawa sędziowska/kierowników ekip

Godz. 10:15 – 12:00 rozpoczęcie zawodów, eliminacje i finały

Godz. 12:00 przewidywane zakończenie zawodów

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do dnia 02.12.2020 (środa) do godz. 23:59 klubykarateempi@gmail.com

Losowanie odbędzie się dnia 03.12.2020

OPŁATA STARTOWA

1 Konkurencja 35 zł

Brak przyjazdu zawodnika na zawody nie wiąże się ze zwrotem opłaty startowej

Wszelkie zmiany po zakończeniu rejestracji wiążą się z dodatkową opłatą w wysokości 20zł od konkurencji

NAGRODY

Medale dla zwycięzców konkurencji,

dyplomy, upominki, medale uczestnictwa – dla każdego zawodnika

WIEK ZAWODNIKÓW

O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia.

PROTESTY

Pisemnie na ręce Sędziego Głównego po wpłaceniu wadium do organizatora w wysokości 400 zł .

KONKURENCJE

KIHON INDYWIDUALNE

[chłopcy i dziewczęta osobno]

U6 (5 lat i młodsi)

U8 (6-7 lat)

U10 (8-9 lat)

KATA BIAŁE PASY[chłopcy i dziewczęta osobno]

U6 (5 lat i młodsi)

U8 (6-7 lat)

U10 (8-9 lat)

KATA ŻÓŁTE PASY [chłopcy i dziewczęta osobno]

U6 (5 lat i młodsi)

U8 (6-7 lat)

U10 (8-9 lat)

FANTOM/KUMITE [chłopcy i dziewczęta osobno]

U6 (5 lat i młodsi)

U8 (6-7 lat)

U10 (8-9 lat)

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów karate WKF oraz niniejszego regulaminu

W konkurencji KATA INDYWIDUALNE – BIAŁE PASY ORAZ KATA INDYWIDUALNE ŻÓŁTE PASY zawodnicy wykonują tylko kata Taikyoku Shodan. W konkurencjach tych dziewczęta i chłopcy rywalizują osobno

Zawodnicy startujący w kata powinni posiadać stopień min. 9,1

W konkurencjach fantom/kumite czas trwania walki wynosi: 15 sekund

Zawodnicy muszą posiadać ochraniacze na ręce/napięstniki do konkurencji FANTOM/KUMITE

We wszystkich konkurencjach są 2 trzecie miejsca

Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników

W przypadku zbyt małej liczby zawodników w poszczególnych konkurencjach organizator zastrzega sobie prawo do połączenia konkurencji

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 • Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione
 • W sprawach nieujętych niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatora w porozumieniu z PUK
 • Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem organizatora w trakcie zawodów
 • Przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy i trenerzy.
 • Złożenie protestu dotyczące decyzji sędziowskiej po wpłaceniu wadium w wys. 400zł Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora i Komisji Sędziowskiej
 • Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu. Uprzejmie prosimy o telefoniczne potwierdzenie zgłoszenia wysłanego w formularzu
 • Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 516 055 726 lub adresem poczty klubykarateempi@gmail.com Grzegorz Michalik
 • podczas zawodów będzie czynny sklep z akcesoriami i sprzętem sportowym firmy FIGHTING EMPIRE,
 • Wstęp na płytę hali wyłącznie dla zawodników, trenerów, sędziów, ekipy organizatora i oficjalnych gości oraz innych osób upoważnionych.
 • Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zawody odbędą się bez udziału publiczności.
 • Obowiązują zasady bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania pandemii COVID 19.
 • Każdy uczestnik: zawodnik, trener, opiekun ekipy, sędzia, obsługujący zobowiązani są do wypełnienia ankiety medycznej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU !

IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE według przepisów WKF EMPI CUP 2020

 ORGANIZATOR:

EMPI Klub Karate Gminy Dopiewo

PATRONAT:

Gmina Dopiewo

Polska Unia Karate

CEL ZAWODÓW

Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach Popularyzacja karate WKF wśród dzieci i młodzieży

Promocja Miasta i Gminy Dopiewo poprzez sport.

 

TERMIN I MIEJSCE

05.12.2020 /sobota/ godz. 12.00 Hala Sportowa 62-070 Dopiewo, ul. Polna 1a

WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH

Posiadanie aktualnych badań lekarskich i ubezpieczenia od NNW

Posiadanie legitymacji szkolnej lub budo-pass

Uiszczenie opłaty startowej

Zawodnicy startujący w kata i kumite powinni posiadać stopień min. 9,1

Rejestracja poprzez wkf.sportsid.org

Posiadanie aktualnych licencji zawodniczych i klubowych PUK

PROGRAM ZAWODÓW

Od godziny 9.30 przyjmowanie wpłat tylko od kierowników ekip, kontrola dokumentów w biurze zawodów

Godz. 12:00 – 12:15 odprawa sędziowska/kierowników ekip

Godz. 12.15 – 17.00 rozpoczęcie zawodów, eliminacje i finały

Godz. 17:00 przewidywane zakończenie zawodów

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do dnia 02.12.2020 (środa) do godz. 23:59 poprzez stronę wkf.sportsid.org

 Losowanie odbędzie się dnia 03.12.2020

OPŁATA STARTOWA

1 Konkurencja 45 zł

Brak przyjazdu zawodnika na zawody nie wiąże się ze zwrotem opłaty startowej

Wszelkie zmiany po zakończeniu rejestracji wiążą się z dodatkową opłatą w wysokości 30zł od konkurencji

NAGRODY

Medale, dyplomy, upominki – dla każdego zawodnika, w konkurencji kumite open w każdej kategorii wiekowej dla najlepszego zawodnika/zawodniczki ochraniacze firmy HAYASHI

WIEK ZAWODNIKÓW

O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia.

PROTESTY

Pisemnie na ręce Sędziego Głównego po wpłaceniu wadium do organizatora w wysokości 400 zł .

KONKURENCJE

KATA INDYWIDUALNE – BIAŁE PASY [chłopcy i dziewczęta osobno]

U10 (9 lat i młodsi)

U12 (10-11 lat)

U14 (12-13 lat)

ŻÓŁTE PASY [chłopcy i dziewczęta osobno]

U10 (9 lat i młodsi)

U12 (10-11 lat)

U14 (12-13 lat)

POMARAŃCZOWE PASY I WYŻSZE- [ CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA OSOBNO]

U10 (9 lat i młodsi)

U12 (10-11 lat)

U14 (12-13 lat)

Kadeci

Juniorzy

KUMITE INDYWIDUALNE

Chłopcy:

U10 (8-9 lat) -28kg +28kg, open

U12 (10-11 lat) -32kg +32kg, open

U14 (12-13 lat) -45kg +45kg, open

Kadeci 14-15 lat  -50kg  -57kg +57kg, open

Juniorzy -68kg, +68kg, open

Dziewczęta:

U10 (8-9 lat) -28kg +28kg, open

U12 (10-11 lat) -32kg +32kg, open

U14 (12-13 lat) – 45kg +45kg, open

Kadetki 14-15 lat -47kg -54kg,+54kg open

Juniorzy -53kg, +53kg, open

Zawodnicy od kategorii młodzika wzwyż mogą startować w wyższej kategorii wiekowej o jeden poziom (np. młodzik w kadetach, kadet w juniorach).

Warunkiem startu w konkurencji open danej konkurencji wiekowej jest start w swojej konkurencji wagowej/wiekowej.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów karate WKF oraz niniejszego regulaminu

W konkurencji KATA INDYWIDUALNE – BIAŁE PASY ORAZ KATA INDYWIDUALNE ŻÓŁTE PASY zawodnicy wykonują tylko kata Taikyoku Shodan. W konkurencjach tych dziewczęta i chłopcy rywalizują osobno

W konkurencjach KATA INDYWIDUALNEGO POMARAŃCZOWYCH PASÓW I WYŻSZYCH zawodnicy wykonują w każdej rundzie inne kata

Zawodnicy startujący w kata/kumite powinni posiadać stopień min. 9,1

W konkurencjach kumite czas trwania walki wynosi:

 • U10: 60s
 • U12 oraz U14: 90s
 • Kadeci, Juniorzy:120s

Zawodnicy muszą posiadać pełne wyposażenie ochronne wg wzoru WKF /niebieskie i czerwone/. Organizator nie zapewnia pasów ani ochraniaczy. (do 11 roku życia zalecany jest ochraniacz tułowia tzw. żółwik oraz ochraniacz goleni, od kategorii młodzika żółwik i ochraniacz goleni jest obowiązkowy)

 We wszystkich konkurencjach są 2 trzecie miejsca

 Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników

 W przypadku zbyt małej liczby zawodników w poszczególnych konkurencjach organizator zastrzega sobie prawo do połączenia konkurencji

Zawodnicy z roczników młodzika, juniora młodszego i juniora mogą startować w wyższej kategorii wiekowej, w należnym przedziale wagowym

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 • Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione
 • W sprawach nieujętych niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatora w porozumieniu z PUK
 • Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem organizatora w trakcie zawodów
 • Przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy i trenerzy.
 • Złożenie protestu dotyczące decyzji sędziowskiej po wpłaceniu wadium w wys. 400zł Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora i Komisji Sędziowskiej
 • Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu. Uprzejmie prosimy o telefoniczne potwierdzenie zgłoszenia wysłanego w formularzu

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 516 055 726 lub adresem poczty klubykarateempi@gmail.com Grzegorz Michalik

 • podczas zawodów będzie czynny sklep z akcesoriami i sprzętem sportowym firmy FIGHTING EMPIRE,
 • Wstęp na płytę hali wyłącznie dla zawodników, trenerów, sędziów, ekipy organizatora i oficjalnych gości oraz innych osób upoważnionych.
 • Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zawody odbędą się bez udziału publiczności.
 • Obowiązują zasady bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania pandemii COVID 19.
 • Każdy uczestnik: zawodnik, trener, opiekun ekipy, sędzia, obsługujący zobowiązani są do wypełnienia ankiety medycznej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU !!!

               

 

       International Karate WROCŁAW OPEN ADIDAS CUP  28.11.2020 Wrocław

Regulamin
1. Organizator: Wrocławski Klub Sportów Azjatyckich „Budokan”
Polska Unia Karate,
2. Termin: 28 listopada 2020r. , sobota
3. Miejsce: Hala Wielofunkcyjna AWF Wrocław
Al. Paderewskiego 35 Wrocław 51-610,
4. Zgłoszenia : – online, www.sportdata.org/karate – kluby zagraniczne
www.wkf.sportsid.org – kluby z Polski
– termin zgłoszeń do 23.11.2020
– limit 250 zawodników/

International Karate Wrocław Open/Adidas Cup
5. Wymagania:
– ubezpieczenie zawodników od NNW,
– aktualne badania sportowo-lekarskie,
– zgoda opiekunów prawnych na start w zawodach osób niepełnoletnich,
– uiszczenie opłaty startowej gotówką podczas weryfikacji dokumentów lub przelewem na
konto: WKSA Budokan ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław
PEKAO SA 95 1240 6696 1111 0000 5615 9927 – PREFEROWANA PŁATNOŚĆ
( dowód przelewu do okazania przy weryfikacji)
– w zawodach mogą brać udział wyłącznie kluby sportowe posiadające licencje PUK oraz kluby
zagraniczne będące członkami federacji krajowych należących do EKF/WKF,
6. Opłaty startowe:
– konkurencja indywidualne – 70 zł / 18 euro
– kata druż. – 120 zł.
– płatności: 28.11.2020r. na Hali Sportowej 8.30-10.00
lub na konto klubu,
– wszelkie zmiany/wykreślenia po terminie zgłoszenia płatne 30zł/
7. Weryfikacja dokumentów, ważenie, losowanie:
– weryfikacja dokumentów – hala sportowa AWF w godz. 8.30-10.00 (sobota)
– możliwość zważenia zawodnika przed konkurencją,
– losowanie/rozpiska czasowa – dostępne będzie na SPORTDATA.ORG
www.dansport.pl
8. Wiek zawodników: U-10, U-12, U-14, U-16, U-18, SENIOR

9. Konkurencje:
U-10 U-12 U-14 U-16 U-18 SENIOR
Kata ind. Kata ind. Kata ind. Kata ind. Kata ind. Kata ind.
KOBIETY
kumite – 35 kg -40 kg -42 kg -54 kg -53 kg -61 kg
-59 kg
+ 35 kg +40 kg +42 kg +54 kg +59 kg + 61 kg
Kata drużynowe Kata drużynowe
International Karate Wrocław Open/Adidas Cup
Kata ind. Kata ind. Kata ind. Kata ind. Kata ind. Kata ind.
MĘŻCZYŹNI
kumite – 35 kg – 40 kg -45 kg -57 kg -61 kg -67 kg
– 45 kg – 50 kg -55 kg -63 kg -68 kg -75 kg
+ 45 kg +50 kg +55 kg +63 kg +68 kg +75 kg
Kata drużynowe Kata drużynowe
10. Przepisy:
– zawody zostaną przeprowadzone według aktualnych przepisów WKF z modyfikacjami oraz
regulaminem rozgrywania zawodów PUK,
– obowiązkowe ochraniacze : tułowia, stopy-goleń, pięści, zębów i piersi dla kobiet,
* U-10 i U-12 w kumite dopuszczalne tylko ochraniacze samych stóp, nie są wymagane
ochraniacze tułowia i ochraniacze piersi,
– czas walki, 60s dla U-10, 90 s dla U-12 i U-14 , kadeci i starsi wg przepisów WKF,
– w kata i kumite system repasażowy, dwa trzecie miejsca
– kata – system chorągiewkowy, U-10, U-12 – min 2 kata na przemian, U-14 – min. 3 kata na przemian,
U-16, U-18. + 18 w każdej rundzie inne kata,
kategorie U-10, U-12 i U-14 / kata wykonywane parami – osobno tylko w walce o medale,
– kata drużynowe: kategorie U10-12-14 razem i U16-18 razem, min 2 kata na przemian, bez bunkai,
– zawodnik może startować w dwóch kategoriach wiekowych – swojej i kategorii wyższej ,
( junior może startować w kata senior, junior nie może startować w kumite senior)
– w przypadku małej liczby zawodników konkurencje mogą zostać połączone,
– o starcie w danej konkurencji decyduje dzienna data urodzenia,
– tylko zawodnicy i trenerzy z akredytacją mogą przebywać w strefie walk,
– dokładne zalecenia i wytyczne dotyczące uczestników zawodów w okresie epidemii
Covid-19 zostaną opublikowany w terminie późniejszym.
11. Sędziowie: – sędziowie zostaną powołani przez Szefa Sędziów Makroregionu D
w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej PUK
i Organizatorem.
12. Noclegi i wyżywienie:
– w dniu zawodów na hali czynny będzie bufet lub zabezpieczony będzie catering.
13. Program zawodów:
28.11.2020 (sobota) Hala Wielofunkcyjna AWF Wrocław, Al. Paderewskiego 35
godz. 8.30-10.00 – opłaty, weryfikacja dokumentów
godz. 9.00 – odprawa sędziowska
godz. 9.15 – odprawa kierowników ekip
godz. 9.30-18.00 – eliminacje i finały
Szczegółowy program rozgrywania konkurencji zostanie opublikowany na www.sportdata.org/karate
14. Nagrody:
– medale, dyplomy, nagrody rzeczowe,
15. Postanowienia końcowe:
– kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem,
– złożenie protestu dot. decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wys. 400 zł,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione,
– za ewentualne szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego Klub,
– w trakcie ceremonii dekoracji obowiązuje zawodników i zawodniczki dres klubowy lub karategi,
– ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko za zgodą organizatora,
– kontakt z organizatorem – Piotr Babicz tel. +48 602 868 427 klub@karate-budokan.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach!!!

Miejsce rozgrywania zawodów:
https://goo.gl/maps/EpbsSUtZevwTdpkF8 Hala Wielofunkcyjna al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

 

V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE WG. ZASAD WKF „SOLNO CUP”.

Organizator: Inowrocławski Klub Sportowy Karate
Polska Unia Karate
Przy współudziale: Miasta Inowrocław oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Patronat: Prezydent Miasta Inowrocławia.
Cel: Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach,
popularyzacja karate wśród dzieci i młodzieży, promocja Inowrocławia poprzez sport.
Termin i miejsce zawodów: 21 listopad 2020 roku. Hala Widowiskowo Sportowa, Inowrocław ul. Aleja
Niepodległości 4
Warunki udziału:
 Posiadanie aktualnej licencji klubowej PUK
 Posiadanie licencji zawodniczych PUK
 aktualne badania lekarskie
 ubezpieczenie NW
 uiszczenie opłaty startowej
 potwierdzenie stopnia
 Rejestracja w systemie Sportdata
Program zawodów:
 21.11.2020 r. 0800-0900 – przyjazd ekip,
 0900-0930 – przyjmowanie opłat startowych, weryfikacja zawodników,
 0930 – odprawa sędziów i kierowników ekip,
 1000 – rozpoczęcie zawodów.
Nagrody: medale, dyplomy.
Opłaty startowe: konkurencje indywidualne 50.00 zł, konkurencje drużynowe 60.00 zł.
KONKURENCJE
Konkurencje drużynowe: kata
Kata drużynowe dziewcząt Kata drużynowe chłopców
9 lat i młodsze 9 lat i młodsi
10-11 lat 10-11 lat
Młodziczki Młodzicy
14-17 lat 14-17 lat
Konkurencje indywidualne: kata
Białe pasy
Dziewczęta – kata indywidualne Chłopcy – kata indywidualne
7 lat i młodsze 7 lat i młodsi
8-9 lat 8-9 lat
10 lat 10 lat
11 lat 11 lat
12-13 lat młodziczki
12-13 lat młodzicy
Żółte pasy
Dziewczęta – kata indywidualne Chłopcy – kata indywidualne
7 lat i młodsze 7 lat i młodsi
8-9 lat 8-9 lat
10 lat 10 lat
11 lat 11 lat
12-13 lat młodziczki 12-13 lat młodzicy
14-15 lat kadetki ( białe i żółte pasy ) 14-15 lat kadeci ( białe i żółte pasy )
Pomarańczowe pasy i wyżej ( open )
Dziewczęta – kata indywidualne Chłopcy – kata indywidualne
7 lat i młodsze 7 lat i młodsi
8-9 lat 8-9 lat
10 lat 10 lat
11 lat 11 lat
12-13 lat młodziczki 12-13 lat młodzicy
14-15 lat kadetki 14-15 lat kadeci
16-17 lat juniorki 16-17 lat juniorzy
18 + 18+
Konkurencje indywidualne: kumite
 Kumite 7 lat Dziewczęta (open)
 Kumite 7 lat Chłopcy (open)
 Kumite indywidualne Dziewcząt 8-9 lat ( – 27 kg; +27 kg)
 Kumite indywidualne Chłopców 8-9 lat ( – 27 kg ; +27 kg)
 Kumite indywidualne Dziewcząt 10–11 lat (-35kg;-40kg, +40kg)
 Kumite indywidualne Chłopców 10–11 lat (-35kg;-40kg, +40kg)
 Kumite indywidualne Dziewcząt 12 – 13 lat (- 40kg, -50kg,+50kg)
 Kumite indywidualne Chłopców 12 – 13 lat (-40kg;-50kg,+50kg)
 Kumite indywidualne Kadetek 14 – 15 lat (- 47kg, – 54kg,+54kg)
 Kumite indywidualne Kadetów 14 – 15 lat (-57kg,- 63kg, +63kg,)
 Kumite indywidualne Juniorek 16 – 17 lat ((-53kg,+53kg)
 Kumite indywidualne Juniorów 16 – 17 lat (-68kg, +68kg)
 Kumite indywidualne kobiety 18 + (open)
 Kumite indywidualne mężczyźni 18 + (open)
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Kata:
 W kategoriach 7 lat i młodsi dowolne kata – można powtarzać ,
 Białe pasy można powtarzać jedno kata
 Żółte pasy można powtarzać dwa kata ( do wieku młodzika )
 Pomarańczowe pasy i wyżej trzy kata ( do wieku młodzika )
 Kadeci, juniorzy, 18 + wg akt. przepisów
Czas walk:
 Do 11 lat – 60 sekund,
 12-13 lat – 90 sekund,
 pozostali 120 sekund
Ochrona:
 Obowiązkowe ochraniacze na zęby, pięści i stopy koloru niebieskiego i czerwonego do 12 lat , od
12 lat ochrona według przepisów WKF, organizator nie zapewnia pasów.
Postanowienia końcowe:
 Dopuszczamy możliwość startu jednego zawodnika w wielu konkurencjach z zastrzeżeniem, że
białe pasy startują tylko w swoich konkurencjach wiekowych oraz nie dopuszczamy startów
jednego zawodnika w dwóch wagach w ramach tej samej kategorii wiekowej.
 O wieku zawodnika decyduje dzienna data urodzenia.
 Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia konkurencji w przypadku małej frekwencji
 Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi
pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie
obiektu.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora i Komisji Sędziowskiej.
 Protesty pisemnie na ręce Sędziego Głównego po wpłaceniu wadium w wysokości 400 zł.
 Ekspozycja i sprzedaż towarów tylko za zgodą organizatora.
 Dodatkowe informacje:
Mariusz Kaczmarek – telefon: 512945295, Arkadiusz Padniewski – telefon: 794266057

Print Friendly, PDF & Email
Podziel się: