VI OTWARTE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI KARATE WKF 2018

 ORGANIZATORZY:

 •  M.U.K.S Dynamic  Akademia Karate

PATRONAT

 • Burmistrz Miasta i Gminy  Murowana Goślina
 • Wielkopolski Związek Karate WKF
 • TVP Poznań
 • Radio Poznań
  CEL ZAWODÓW
 • Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach. Jest to turniej rankingowy WZK WKF.
 • Popularyzacja karate Shotokan i WKF wśród dzieci i młodzieży
 • Promocja miasta Murowana Goślina poprzez sport

TERMIN i MIEJSCE

04.02.2018 /niedziela/ godz.10.00 Hala sportowa MGSport ul. Mściszewska 10  62-095 Murowana Goślina

WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH

 • Posiadanie aktualnych badań lekarskich i stosownego ubezpieczenia
 • Licencje zawodnicze i klubowa PZK
 • Wniesienie opłaty startowej
 • Zawodnicy startujący w kata powinni posiadać stopień min. 9,1 kyu a w kumite min. 8,1 kyu

PROGRAM ZAWODÓW

 • Godz. 8.30 – 9.30 przyjmowanie wpłat, kontrola dokumentów w biurze zawodów
 • Godz. 9.30 odprawa sędziowska
 • Godz. 9.45 odprawa kierowników ekip
 • Godz. 10.00 uroczyste otwarcie zawodów
 • Godz. 10.15 – 13-30 rozpoczęcie zawodów, eliminacje i finały roczniki 2007 i młodsi
 • Godz. 13.30 – 16.30 eliminacje i  finały roczniki 2006 i starsi
 • Godz. 16.30 przewidywane zakończenie zawodów

         ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do dnia 1 lutego do godz. 22:00 na adres tee-ka@wp.pl

Grzegorz Śliwiński tel. 512-352-067

 • Losowanie odbędzie się dnia 1 lutego o godz. 23.00

OPŁATA STARTOWA

 • 1 Konkurencja  30 zł
 • 2 Konkurencje  60 zł
 • Drużyna 30 zł

NAGRODY

 • Medale, puchary, dyplomy, upominki

 KONKURENCJE

KIHON –  [ nie startujący w kata  ]

Rocznik 2012 i młodsi

Rocznik 2011

Rocznik 2010

OSOBNO  CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA

 

Rocznik 2009

Rocznik 2008

Rocznik 2007

Rocznik 2006 i starsi

 

Yoi,  Hidari zenkutsu- dachi,  następnie techniki:

3x do przodu oi-zuki  [przy ostatniej technice KIAI ]

3x do tyłu oi-zuki        [przy ostatniej technice KIAI ]

3x do przodu age-uke  [przy ostatniej technice KIAI ]

3x do tyłu age-uke       [przy ostatniej technice KIAI ]

3x do przodu mae-geri [przy ostatniej technice KIAI ]

3x do tyłu  mae-geri    [przy ostatniej technice KIAI ]

KATA INDYWIDUALNE –  BIAŁE PASY

Rocznik 2011 i młodsi

Rocznik 2010

OSOBNO  CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA

 

Rocznik 2009

Rocznik 2008

Rocznik 2007

Kata Taikyoku Shodan

 

Rocznik 2006

Rocznik 2005

Rocznik 2004

Zawodnicy z tej konkurencji nie mogą startować w kihon, ani w żadnym innym kata

KATA INDYWIDUALNE – żółte pasy

Chłopcy 2010 i młodsi           system pucharowy / Kata TaikyokuShodan   / w finale Tokui kata

Chłopcy 2009                                    system pucharowy / Kata TaikyokuShodan   / w finale Tokui kata

Chłopcy 2008                         system pucharowy / Kata TaikyokuShodan   / w finale Tokui kata

Chłopcy 2007                                     system pucharowy / Kata TaikyokuShodan   / w finale Tokui kata

Chłopcy 2006                                     system pucharowy / Kata TaikyokuShodan   / w finale Tokui kata        

Chłopcy 2005                         system pucharowy / Kata TaikyokuShodan   / w finale Tokui kata

Chłopcy 2004                                     system pucharowy / Kata TaikyokuShodan   / w finale Tokui kata

                       

Dziewczęta 2010 i młodsze   system pucharowy / Kata TaikyokuShodan   / w finale Tokui kata

Dziewczęta 2009                   system pucharowy / Kata TaikyokuShodan   / w finale Tokui kata

Dziewczęta 2008                   system pucharowy / Kata TaikyokuShodan   / w finale Tokui kata

Dziewczęta 2007                    system pucharowy / Kata TaikyokuShodan   / w finale Tokui kata

Dziewczęta 2006                   system pucharowy / Kata TaikyokuShodan   / w finale Tokui kata

Dziewczęta 2005                   system pucharowy / Kata TaikyokuShodan   / w finale Tokui kata

Dziewczęta 2004                   system pucharowy / Kata TaikyokuShodan   / w finale Tokui kata

           Zawodnicy z tej konkurencji nie mogą startować w KIHON, ani w żadnym innym kata

KATA INDYWIDUALNE – pomarańczowe pasy i wyżej

Chłopcy 2009 i młodsi                       2 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata

Chłopcy 2008                                    2 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata

Chłopcy 2007                                                 2 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata

Chłopcy 2006                                     2 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata

Chłopcy 2005 -2004                          3 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata

Chłopcy 2003 -2002                          3 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata

           

Dziewczęta 2009 i młodsze               2 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata

Dziewczęta 2008                               2 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata

Dziewczęta 2007                                2 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata

Dziewczęta 2006                                2 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata  

Dziewczęta 2005-2004                      3 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata

Dziewczęta 2003-2002                      3 kata na zmianę wybrane przez siebie a w finale Tokui kata

Zawodnicy z tej konkurencji nie mogą startować w KIHON, ani w żadnym innym kata

KUMITE INDYWIDUALNE [ min 8.1 kyu ]

 Chłopcy 2009 [ 2 wagi ]                    czas walki: 1 minuta

Chłopcy 2008 [ 2 wagi ]                    czas walki: 1 minuta

Proszę podać wagi !!!

 

Chłopcy 2007 [ 2 wagi ]                    czas walki: 1 minuta

Chłopcy 2006 [ 2 wagi ]                    czas walki: 1 minuta

Chłopcy 2005-2004 [ 3 wagi ]           czas walki: 1,5 minuta

 

Chłopcy 2003-2002 [ 3 wagi ]           czas walki: 2 minuty

Dziewczęta 2009 [ 2 wagi ]               czas walki: 1 minuta

Dziewczęta 2008 [ 2 wagi ]               czas walki: 1 minuta

Dziewczęta 2007 [ 2 wagi ]               czas walki: 1 minuta

Dziewczęta 2006 [ 2 wagi ]               czas walki: 1 minuta

Dziewczęta 2005-2004 [ 2 wagi ]      czas walki: 1,5 minuta

Dziewczęta 2003-2002 [ 2 wagi ]      czas walki: 2 minuty

Zawodnicy z tej konkurencji nie mogą startować w FANTOM

FANTOM [ nie startujący w kumite ]

Przez 20 sek. zawodnik wykonuje techniki kumie[ jodan – bez kontaktu, chudan – kontakt dozwolony ] – system pucharowy
Oceniane są: poprawna technika, dynamika wykonania, precyzja, kontrola techniki, różnorodność technik, sportowa forma

Rocznik 2010 i młodsi
Rocznik 2009
Rocznik 2008

OSOBNO  CHŁOPCY I  DZIEWCZĘTA

 

Rocznik 2007
Rocznik 2006
Rocznik 2005
Rocznik 2004

KUMITE DRUŻYNOWE [ 3 osobowe ]
Chłopcy 2003-2002                           Dziewczęta 2003-2002

KATA DRUŻYNOWE [ 3 osobowe ]

Chłopcy 2007 i młodsi                                  Dziewczęta 2007 i młodsze

Chłopcy 2006 -2004                                      Dziewczęta 2006-2004

Chłopcy 2003-2002                                       Dziewczęta 2003-2002

                                              SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 • Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów karate WKF oraz niniejszego regulaminu
 • W konkurencji KIHON zawodnicy wykonują podany wcześniej kihon. Sędzia podaje komendy i liczy przejścia.
 • W konkurencji KATA INDYWIDUALNE – BIAŁE PASY zawodnicy wykonują tylko kata TaikyokuShodan. W konkurencjach tych dziewczęta i chłopcy rywalizują osobno.
 • W konkurencjach KUMITE czas trwania walki wynosi:

       Chłopcy od „2007” do „2004r”, Dziewczęta od „2007 ” do „2004r”  = 60 sek, roczniki 2005-2004 = 90 sek, roczniki 2003-2002 = 120 sek.

Zawodnicy muszą posiadać pełne wyposażenie ochronne wg wzoru WKF /niebieskie i czerwone/. Ochraniacz na korpus  i ochraniacz na zęby, organizator nie zapewnia pasów ani ochraniaczy.

Istnieje Możliwość zważenia zawodnika przed konkurencją

 • Prosimy o podanie dokładnej wagi zawodników startujących w konkurencjach kumite w celu sprecyzowania kategorii wagowych oraz podanie stopnia kyu.
 • We wszystkich konkurencjach są repasaże i 2 trzecie miejsca.
 • Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników
 • W przypadku zbyt małej liczby zawodników w poszczególnych konkurencjach Organizator może je połączyć.
 • Zawodnicy mogą wystartować tylko w swoich kategoriach wiekowych i wagowych

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 • Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione
 • W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Ekspozycja i sprzedaż towarów tylko za zgodą organizatora.
 • Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatora w porozumieniu z sędzią głównym Tomaszem Grąbczewskim
 • Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem Organizatora w trakcie zawodów
 • Złożenie protestu dotyczące decyzji sędziowskiej po wpłaceniu wadium w wys.200zł
 • Przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy i trenerzy. Kibice na trybunach bez prawa i możliwości wejścia na salę główną.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora i Komisji Sędziowskiej
 • Losowanie na podstawie pisemnych zgłoszeń odbędzie się dnia 1 lutego 2018r. o godz. 23:00
 • Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu i koniecznością wniesienia opłaty startowej
 • Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 512 352 067 (Grzegorz Śliwiński)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

Print Friendly, PDF & Email
Podziel się: